از محاسبات تست گاردنر شما برآورد می‌شود هوش جسمانی حرکتی شما قوی است و در کنترل حرکت بدن، چابکی دست، چابکی بدنی و تعادل، هماهنگی چشم و بدن استعداد و توانایی خاصی دارید. مهارت بالای شما در استفاده از دست‌ها برای ساختن یا خلق کردن و ابراز احساسات از طریق بدن همه را شگفت زده می‌کند و به خاطرسپردن چیزها از طریق انجام دادن آن‌ها از ویژگی‌های بارز شماست.

برای موفقیت و ساختن آینده‌ای روشن چند راهکار به شما پیشنهاد می‌کنیم:

کودکان از ۱ تا ۸ سال

۱. تحریک حواس پنجگانه :
کشف دنیای اطراف کودک از طریق لمس
۲.فعالیتهای ساختن و درست کردن به شکل روزانه:
به صورت کاردستی با کاغذ یا غیر آن
۳.تقویت دست ورزی کودک :
از جمله خمیر بلزی ؛ بازی با اسباب بازیهای پیچ و مهره و مانند آن
۴. بازیهای حرکتی و جنبشی : مثل بازی با توب ؛ لی لی کردن ؛ بازیهایی که فعالیت دویدن ؛ پرش در ان پر رنگ باشد
۵. دوچرخه یا سه چرخه سواری ؛ اسکوتر؛ ماشینهای کوچک پدالی

کودک و نوجوان از ۹ تا ۱۸ سال

۱. پرداختن به فعالیتهای ورزشی و روی اوردن منظم به رشته ورزشی خاص
۲. یادگیری هنرهای جسمی و فیزیکی و ایجاد فرصت برای حرفه هایی مثل بازیگری
۳. فراهم آوردن امکانات بازی های نمادی و نمایشی
مثل پانتومیم و ادابازی و اجرای نمایش
۴. قرار دادن برنامه ای منظم جهت بازی های تحرکی و فیزیکی
۵. دوچرخه سواری و فعالیتهای تعادلی