هوش مالی کودک

آموزش مهارت سرمایه گذاری به کودکان با استفاده از بازی

سرمایه گذاری صرفا برای بزرگسالان نیست بلکه شما می توانید از همان دوران کودکی مفاهیم اساسی را به فرزندتان آموزش دهید تا در بزرگسالی، اعتماد به نفس بیشتری برای مدیریت امور مالی داشته باشند. اینکه سرمایه گذاران مشهور پس انداز کردن و سرمایه گذاری را از سنین پایین آغاز کرده اند رازی نیست که بر کسی پوشیده باشد. ما در این مقاله سعی داریم به نحوه آموزش سرمایه گذاری کردن به کودکان بپردازیم.
ادامه مطلب
هوش مالی کودک

آموزش پس انداز کردن به کودکان 5 تا 8 سال

یادگیری هر مفهومی در کودکی کمک می کند تا کودک زودتر به شناخت درباره آن مفهوم برسد و بتواند در زندگی آینده خود فرد موفق تری باشد. یکی از مفاهیم مهم پول و پس انداز است. بهتر است از کودکی مفهوم پس انداز برای کودکان روشن شود. در این مقاله به بررسی آموزش مهارت پس انداز کردن به کودکان خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب