ست نقاشی 60 تکه السا و آنا به همراه دفتر خاطرات کد 200

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خلاقیت ، افزایش مهارت های حسی، تقویت خیال پردازی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: کیفی

خرید از دیجیکالا