بازی آموزش خلاقیت مدل حلقه های فلزی

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس،  تقویت خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: پازلی

خرید از دیجیکالا

دسته: