ست مدار الکتریکی کد 7895

تقویت مهارت: تقویت حل مسله، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی و خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: هوش منطقی ریاضی، هوش درون فردی

هدف بازی: آموزشی

مدل: الکترونیک

خرید از دیجیکالا

دسته: