ست نقاشی آریا مدل 6030 B

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، افزایش خلاقیت، تقویت مهارت حرکات ظریف، افزایش دقت و توجه، افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت های حسی، افزایش خیالپردازی

هوش هستگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش میان فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: کیفی

خرید از دیجیکالا