اسباب بازی مدل کارت خوان فروشگاهی کد HJ78UI

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت مهارت های اجتماعی، تقویت هوش مالی، هماهنگی چشم و دست،  افزایش دقت و توجه، مهارت های حرکات ظریف، تقویت خیالپردازی، تقویت اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: هوش ریاضی

هدف بازی: آموزشی

مدل: کارت خوان فروشگاهی

خرید از دیجیکالا