اسباب بازی مدل پمپ بنزین کد 2

تقویت مهارت: تقویت مهارت های اجتماعی، تقویت هوش مالی، هماهنگی چشم و دست، خلاقیت، افزایش دقت و توجه، مهارت های حرکات ظریف، مهارت های حسی، تقویت خیالپردازی، تقویت اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش دیداری فضایی، هوش میان فردی

هدف بازی: آموزشی

مدل: باتری خور

خرید از دیجیکالا