اسباب بازی مدل پمپ بنزین

تقویت مهارت: تقویت مهارت های اجتماعی، تقویت هوش مالی، هماهنگی چشم و دست، خلاقیت، افزایش دقت و توجه، مهارت های حرکات ظریف، تقویت خیالپردازی، تقویت اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: هوش دیداری فضایی، هوش میان فردی

هدف بازی: آموزشی

مدل: دارای عابربانک

خرید از دیجیکالا