بازی آموزشی صنایع آموزشی طرح جورچین بدن انسان کد3103

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف، افزایش سرعت عمل، افزایش اعتمادبه‌نفس، افزایش توجه و تمرکز

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش دیداری فضایی

هدف بازی: آموزشی

طرح چاپ: بدن انسان

خرید از دیجیکالا

دسته: