پازل 35 تکه طرح لوازم بهداشتی کد 1390

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف، افزایش سرعت عمل، افزایش اعتمادبه نفس، افزایش توجه و تمرکز،افزایش مهارت حل مسئله، تقویت حافظه کوتاه مدت

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش دیداری فضایی

هدف بازی: آموزشی

طرح چاپ: لوازم بهداشتی

خرید از دیجیکالا

دسته: