کیت آموزشی مدل مدار الکتریکی و قطب نما کد 2000

تقویت مهارت: تقویت حل مسله،  هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی و خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: هوش منطقی ریاضی ، هوش درون فردی

هدف بازی: آموزشی

مدل: تجربی آزمایشگاهی

خرید از دیجیکالا

دسته: