کیت آموزش طرح مدار لامپ مدل 03

تقویت مهارت: تقویت حل مسله ،هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی و خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش منطقی ریاضی

هدف بازی: آموزشی

مدل: الکترونیک

خرید از دیجیکالا

دسته: