کیت آموزشی مدل رباتیک

تقویت مهارت: تقویت حل مسله،هماهنگی چشم و دست،  افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی و خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش منطقی ریاضی

هدف بازی: آموزشی

مدل: جعبه رباتیک

خرید از دیجیکالا

دسته: