شن بازی مدل شن جادوئی

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکات ظریف، افزایش خلاقیت، تقویت خیال پردازی، و مهارت های حسی، افزایش اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: هوش دیداری فضایی، هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: شن جادویی

خرید از دیجیکالا