خمیر بازی مدل جادویی

تقویت مهارت:هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش خلاقیت، تقویت خیال پردازی، تقویت مهارت حسی، افزایش اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: جادویی

خرید از دیجیکالا