ساختنی شن جادویی خانواده باهوش من مدل Mars Waterproof

تقویت مهارت:هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش خلاقیت، تقویت خیال پردازی، تقویت سرعت عمل

هوش هشتگانه گاردنر: هوش درون فردی، هوش دیداری فضایی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: جادویی

خرید از دیجیکالا