ست اسباب بازی طرح پلیس مدل G103

تقویت مهارت:هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارت های حرکتی، افزایش اعتمادبه نفس، افزایش توجه و تمرکز، تقویت مهارت های اجتماعی، افزایش خیال پردازی

هوش هشتگانه گاردنر: هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: ابزار پلیسی

خرید از دیجیکالا