بازی آموزشی مدل چینه خلاقیت کد 001

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت خلاقیت و مهارت های حسی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش درون فردی، هوش منطقی ریاضی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: پازل

خرید از دیجیکالا

دسته: