بازی فکری برج هیجان مدل چکشی

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت مهارتهای حرکتی، تقویت خیال پردازی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش منطقی ریاضی، هوش میان فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: چوب چین دومینو

خرید از دیجیکالا

دسته: