بازی آموزشی طرح کلبه هوش کد 021

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت خلاقیت، تقویت مهارت های اجتماعی، تقویت قدرت پیش بینی، تقویت مهارت های حسی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش درون فردی، هوش دیداری فضایی، هوش ریاضی منطقی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: اشکال هندسی

خرید از دیجیکالا

دسته: