خمیر بازی پلی-دوه مدل کارخانه خلاقیت

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت خلاقیت و مهارت های حسی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: بازی فکری خمیربازی

خرید از دیجیکالا