بازی آموزشی موزیکال طبلک کوک مدل کارتن میکی موس

تقویت مهارت: تقویت سرعت عمل،هماهنگی چشم و دست،دقت و توجه ،مهارت حرکتی ظریف،تقویت اعتماد به نفس،تقویت خیالپردازی،خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر:  درون فردی،موسیقیایی

هدف بازی: آموزشی

خرید از دیجیکالا