بازی آموزشی بلز سالار مدل B19

تقویت مهارت: تقویت سرعت عمل،هماهنگی چشم و دست،مهارت حرکتی ظریف،تقویت اعتماد به نفس،خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر:  موسیقیایی

هدف بازی: آموزشی

خرید از دیجیکالا