میکروفون اسپیکر مدل Q5

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست،دقت و توجه ،مهارت حرکتی ظریف،تقویت اعتماد به نفس،تقویت خیال پردازی و افزایش کلامی و زبان آموزی و تقویت مهارت اجتماعی

 هشتگانه گاردنر: کلامی – زبانی

هدف بازی: آموزشی

خرید از دیجیکالا