ژل بازی واتر طرح نوتلا

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکات ظریف، افزایش خلاقیت، تقویت خیال پردازی، تقویت مهارت های حسی

هوش هشتگانه گاردنر: هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: واتر

خرید از دیجیکالا