بازی آموزشی کودک مدل تخته نقاشی دو طرفه

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، تقویت حل مسئله، افزایش خلاقیت، تقویت سرعت عمل، تقویت مهارت حرکات ظریف، افزایش دقت و توجه، افزایش اعتماد به نفس، تقویت قدرت پیش بینی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: دارای میزکار

خرید از دیجیکالا