اسباب بازی مدل کارتخوان کد 08

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت مهارت های اجتماعی، تقویت هوش مالی، هماهنگی چشم و دست،  افزایش دقت و توجه، مهارت های حرکات ظریف، تقویت خیالپردازی، تقویت اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: هوش ریاضی

هدف بازی: آموزشی

مدل: موزیکال

خرید از دیجیکالا