بازی فکری دست چین مدل چیره دست

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت مهارت های حرکتی، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست،  دقت و توجه، مهارت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت مهارت اجتماعی

هوش هشتگانه گاردنر: هوش تصویری فضایی، هوش کلامی زبانی، هوش میان فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: دست چین

خرید از دیجیکالا

دسته: