تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60

تقویت مهارت: تقویت حل مسله، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی،هوش طبعیت گرا

هدف بازی: آموزشی

مدل: اپتیک ماکستوف-کاسگرین

خرید از دیجیکالا

دسته: