چوب بیسبال مدل V1

تقویت مهارت: تقویت مهارت حرکتی،  تقویت قدرت پیش بینی، افزایش دقت و توجه، هماهنگی چشم و دست، افزایش اعتماد به نفس،افزایش سرعت عمل

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش حرکتی جنبشی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: حرفه ای

خرید از دیجی کالا