اسباب بازی مدل بولینگ

تقویت مهارت: تقویت مهارت حرکتی، افزایش سرعت عمل،  افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست،  افزایش اعتماد به نفس،

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش حرکتی جنبشی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: سبد دار و دو توپه

خرید از دیجی کالا