تخته بسکتبال بچه گانه فکربازینو مدل Basketball

تقویت مهارت: افزایش سرعت عمل، تقویت مهارت حرکتی، تقویت مهارت اجتماعی، تقویت قدرت پیش بینی، افزایش دقت و توجه، افزایش اعتماد به نفس، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست، افزایش خلاقیت، تقویت مهارت های حسی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش حرکتی جنبشی، هوش میان فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: تخته ای

خرید از دیجی کالا