راکت پینگ پنگ گلد کاپ مدل Simple Blue

تقویت مهارت: تقویت مهارت حرکتی، تقویت قدرت پیش بینی،  افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش حرکتی جنبشی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: حرفه ای

خرید از دیجی کالا