راکت پینگ پنگ مدل یاشیلی کد 20 به همراه توپ

تقویت مهارت: تقویت مهارت حرکتی، تقویت مهارت اجتماعی، تقویت قدرت پیش بینی، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست،

هوش هشتگانه گاردنر: هوش حرکتی جنبشی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: دونفره

خرید از دیجی کالا