ساختنی شن جادویی فانتزیا مدل 1330

تقویت مهارت:هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش خلاقیت، تقویت خیال پردازی، افزایش اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: هوش درون فردی، هوش دیداری فضایی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: موجودات

خرید از دیجیکالا