استاندارهای رشد فرزندبازی و هوش

بازی با نوزاد دو ماهه؛ روش و انواع بازی ها

بسیاری از والدین فکر می کنند که نوزاد دوماهه به چیزی جز شیر خوردن، تعویض لباس و پوشک و خوابیدن نیازی ندارد. در این مطلب به شما می گوییم که بازی با نوزادان چگونه است و چطور از طریق بازی کردن به پرورش ذهن و خلاقیت آنها کمک کنیم

ادامه مطلب