بازی فکری برج هیجان مدل 8 ستون کد A 04

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت خیال پردازی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش منطقی ریاضی، هوش میان فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: چوبی

خرید از دیجیکالا

دسته: