برج هیجان نیکتا کد 302

تقویت مهارت: هماهنگی چشم و دست، تقویت سرعت عمل، افزایش دقت و توجه، تقویت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، افزایش قدرت پیش بینی، تقویت مهارت حل مسئله، تقویت خیالپردازی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش میان فردی، هوش منطقی ریاضی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: چوب چین دومینو

خرید از دیجیکالا

دسته: