بازی آموزشی گلف مدل 91092045

تقویت مهارت:   تقویت قدرت پیش بینی، افزایش دقت و توجه، افزایش اعتماد به نفس، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارت حرکتی

هوش هشتگانه گاردنر:  هوش حرکتی جنبشی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: دارای باکس چرخ دار

خرید از دیجیکالا