بازی آموزشی مدل برج توپ و سرسره کد RM11 TEDDY

تقویت مهارت: مهارت حل مسئله، افزایش سرعت عمل، تقویت مهارت های حرکتی، تقویت قدرت پیش بینی، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت های حسی، افزایش اعتماد به نفس، تقویت حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست، افزایش خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش تصویری فضایی، هوش درون فردی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: 5طبقه

خرید از دیجیکالا