بازی ای اف تویز مدل رنگ چین

تقویت مهارت:تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، دقت و توجه، مهارت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت مهارت اجتماعی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش میان فردی، هوش فضایی ، هوش کلامی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: کارتی

خرید از دیجیکالا

دسته: