بازی آموزشی مدل جدول هوش کد 6

تقویت مهارت: تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و توجه، تقویت مهارت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش درون فردی، هوش دیداری فضایی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: نقشه ایران

خرید از دیجیکالا

دسته: