بازی فکری مدل توپ چین

تقویت مهارت:تقویت حل مسئله، تقویت سرعت عمل، تقویت قدرت پیش بینی، هماهنگی چشم و دست، دقت و توجه، مهارت حرکات ظریف، تقویت اعتماد به نفس، تقویت مهارت اجتماعی

هوش هشتگانه گاردنر: تقویت هوش میان فردی، هوش تصویری فضایی ، هوش کلامی

هدف بازی: سرگرمی آموزشی

مدل: رنگ چین

خرید از دیجیکالا

دسته: