آموزش و تربیت کودکانآموزش و تربیت نوجوان

مراحل رشد جنسی از کودکی تا نوجوانی

هر نوزادي با توانایی‌های بسیار محدودی به دنیا می‌آید و برای رشد و پرورش احتیاج به محیطی غنی دارد. نظریه مراحل رشد روانی-جنسی زیگموند فروید چگونگی رشد شخصیت طی دوران کودکی و نوجوانی را به خوبي توصیف مي کند. طبق اين نظريه تجربیات اوایل زندگی نقش زیادی در رشد شخصیت و زندگی فرد دارند. در ادامه به بررسی کامل آن می پردازیم

ادامه مطلب
آموزش و تربیت کودکانبازی و هوش

بازی درمانی کودکان و مزایا آن

درمانگر از طریق بازی درمانی وضعیتی را هنگام بازی به وجود می‌آورد که کودک ترس و نگرانی‌های خود را بیرون بریزد، در واقع بازی‌درمانی کودکان باعث برون‌ریزی خود درونی آنها می‌شود و درنتیجه پس کشف مشکل، می‌توان با استفاده از بازی روان‌درمانی را آغاز می‌کند
ادامه مطلب